Ukoliko ne možete da izađete iz kuće bez mobilnog telefona, ne odlazite bez njega čak ni u toalet ili na trčanje, možda i vi patite od nomofobijeOriginal Article