Nikolina Pišek je otkrila da od Vidojeve imovine traži samo nasledstvo koje njoj i njenoj ćerki zakonski pripada i dodala da Miša Grof ne poštuje dostojanstvo Ristovićeve porodice.Original Article