Koliko puta ste pomislili kako bi vašem preduzeću ili kompaniji dobro došao kredit za obrtna sredstva, kojim biste unapredili likvidnost, olakšali poslovanje, ponudili svojim kupcima proizvode koje dosad niste imali?

Eh, ali već u narednom trenutku biste od toga odustali: sigurno na tržištu nema povoljnih kredita, a još sigurnije se taj proces otegne, i zašto biste uopšte trošili energiju na takve stvari?

Tu na scenu stupa Addiko banka, da vas razuveri i da vam bude partner. Ova banka je preduzećima i preduzetnicima u Srbiji omogućila brzo dobijanje povoljnih kredita za obrtna sredstva, sa fiksnom kamatnom stopom, bilo u dinarima ili u evrima, sa rokom otplate do čak pet godine.

A kada kažemo brzo, onda to i mislimo – konačna odluka o odobrenju dobija se u roku ne dužem od tri radna dana, što će, priznaćete, umnogome olakšati planiranje.

“Vođeni željom da domaćim privrednicima omogućimo brzu i efikasnu podršku, Addiko banka je značajno unapredila svoj proces odobravanja biznis kredita, tako da danas svoje povoljne pozajmice klijentima odobravamo u roku od maksimalno tri radna dana. Smatram da je tako brza reakcija izuzetno važna za domaće privrednike, jer činjenica da od naše banke u roku od samo tri dana mogu da dobiju odgovor da li smo spremni da ih podržimo ili ne, privrednicima pruža mogućnost da mnogo pouzdanije planiraju i upravljaju svojim poslovanjem”, kaže Miloš Bojanić, izvršni direktor za korporativne klijente, mala i srednja preduzeća u Addiko banci.

Kada je reč o neophodnoj dokumentaciji, i tu je Addiko banka uradila domaći zadatak. Kako smo saznali u ovoj banci, za dobijanje i odobrenje kredita, klijenti dostavljaju samo saglasnost za preuzimanje izveštaja iz Kreditnog biroa. Dakle, ni finansijska dokumentacija, ni bruto bilansi, ni prometi po računu, … ništa od onoga zbog čega ste, setimo se, tako lako odustajali i od pomisli da obezbedite kratkoročno finansiranje.

“Brzina, jednostavnost i pouzdanost su zaista obeležja našeg rada sa svim klijentima. Zainteresovanim privrednicima i preduzetnicima omogućavamo izuzetno jednostavan postupak apliciranja i odobrenja, što je u današnje vreme zaista velika jedinstvenost. Isti pristup Addiko banka ima i kada je reč o otvaranju računa za preduzetnike i mala preduzeća, budući da u najvećem broju slučajeva čitav postupak oko otvaranja računa za svoje klijente završavamo u samo jednom danu, odnosno u roku od nekoliko sati”, dodaje Bojanić.

Povoljni Addiko biznis krediti za obrtna sredstva mogu biti u EUR (valutna klauzula) ili u RSD, a konačna odluka o tome je na klijentu. Kamatna stopa je fiksna, bez obzira na rok otplate, dok iznos kredita varira u zavisnosti od potreba i mogućnosti klijenta.

Sem kredita za obrtna srestva, u Addiko banci privrednici i preduzetnici mogu da računaju i na ostale povoljne proizvode, kao što su revolving kredit, dozvoljeni minus ili činidbene i plative garancije.

Originalni tekst