Potrošači u BiH upućuju sve veći broj žalbi

8

Sjednica je održana u povodu Svjetskog dana prava potrošača, a Šarović je novinarima rekao da se broj prigovora sve više povećava.Original Article