Najnovija naučna studija pokazala je povezanost “uznemirujućih” snova u detinjstvu sa povećanim rizik od razvoja demencije i Parkinsonove bolesti.

Loši snovi u detinjstvu mogu da povećaju rizik od dva oboljenja.
Loši snovi u detinjstvu mogu da povećaju rizik od dva oboljenja.foto: Shutterstock/Andrey Sayfutdinov

Na naše zdravlje mogu da utiču razni faktori: životne navike, ishrana, fizička aktivnost koji u određenoj meri mogu da povećaju ili smanje od određenih stanja i bolesti.

Sada je naučna studija otkrila da vrste snova koje neko ima u detinjstvu može da utiče na zdravstveno stanje kasnije u životu,piše britanski Express.


Istraživanje, koje je objavljeno u časopisu “The Lancet”, otkrilo je da vas “uznemirujući” snovi mogu učiniti ranjivijim i podložnijim za razvoj Parkinsonove bolesti ili demencije kasnije u životu.

Tačnije, deca za koje je prijavljeno da uporno imaju loše snove ili noćne strahove imala su 85 odsto veću šansu da će razviti kognitivno oštećenje ili Parkinsonovu bolest do 50. godine.

  • Temelji naučne studije

Kao deo studije, analizirani su podaci iz Britanske kohortne studije rođenja iz 1958. godine.

Podatke o uznemirujućim snovima dale su majke dece u dobi od sedam (1965.) i 11 godina (1969. godine).


Kognitivno oštećenje i Parkinsonova bolest u dobi od 50 godina su utvrđeni daljom kognitivnom procenom i dijagnozom lekara 2008.godine. 

Od 6.991 dece uključene u studiju, 267 (3,8 procenata) je razvilo kognitivno oštećenje ili Parkinsonovu bolest u dobi od 50 godina.

– Nakon prilagođavanja za sve kovarijante, redovniji uznemirujući snovi tokom detinjstva bilo je linearno i statistički značajno povezano sa većim rizikom od razvoja kognitivnog oštećenja ili Parkinsonove bolesti do 50. godine – piše u studiji.

-U poređenju sa decom koja nikada nisu imala uznemirujuće snove, deca koja su imala uporne uznemirujuće snove imala su 85 procenata povećan rizik od razvoja kognitivnog oštećenja ili Parkinsonove bolesti do 50. godine- obrazlaže se u naučnoj studiji.

Loši snovi u detinjstvu 'vuku' 85 procenata veći rizik
Loši snovi u detinjstvu “vuku” 85 procenata veći rizikfoto: Shutterestock/Dragana Gordic

Prethodne naučne studije su pokazale da odrasle osobe koji imaju uznemirujuće snove na nedeljnom nivou imaju i više od dvostruko većeg rizika od razvoja demencije ili Parkinsonove bolesti, u poređenju sa onima koji to retko rade. 

– Pored toga, postoje dokazi da redovno sanjanje uznemirujućih snova tokom srednjeg odraslog doba može biti povezano sa povećanim rizikom od razvoja kognitivnih oštećenja ili Parkinsonove bolesti nekoliko decenija kasnije – takođe piše u studiji.

  • 3 moguća razloga povezanosti snova i bolesti

Prvi je da uznemirujući snovi kod nekih pojedinaca mogu biti rana manifestacija neurodegenerativnih bolesti povezanih sa uzrastom, kao što su Parkinsonova bolest, demencija sa Levijevim telima ili Alchajmerova bolest.

To je zato što se javljaju kao rezultat neurodegeneracije u desnim frontalnim regionima mozga koji su potrebni za regulaciju negativnih emocija tokom sna brzog pokreta očiju (REM).

Druga teorija je da bi mogli postojati genetski faktori koji predisponiraju pojedince na uznemirujuće snove i na demenciju i Parkinsonovu bolest.

Ili treće je da uznemirujući snovi mogu biti „uzročni“ faktor rizika za kognitivno oštećenje i Parkinsonovu bolest.

Kako se navodi na kraju studije, ovakvi rezultati istraživanja bi mogli da budu ključ za dalje lečenje demencije i Parkinsonove bolesti. 

– Ukratko, ova studija pruža dokaze prvi put da uznemirujuće snove tokom detinjstva može biti povezano sa povećanim rizikom od razvoja kognitivnih oštećenja ili Parkinsonove bolesti tokom odraslog doba – navodi se u studiji i objašnjava da ako se ovakvi nalazi ponove i u budućim studijama i potvrdi se da je povezanost uzročna, to bi moglo da znači da bi rano lečenje uznemirujućih snova moglo da postane primarna strategija prevencije demencije i Parkinsonove bolesti. 

Originalni tekst