Nov propis u Poljskoj zahteva da specijalizovana policija prođe obuku sa ručnim bacačima granata, što su mediji odmah povezali s opaljivanjem takvog oružja u kancelariji šefa poljske policije.

Ažurirano uputstvo za obuku policije o upotrebi tog oružja stupilo je na snagu 1. januara, prenela je agencija AP.

Ručni bacač granata – poklon ukrajinskih zvaničnika, opalio je 14. decembra dok ga je šef policije Poljske, general Jaroslav Šimčik, razgledao u svojoj kancelariji čim se vratio s puta. On i još jedna osoba lakše su povređeni.

Objašnjavajući šta je radio, general Šimčik je rekao da su ga „uverili da u poklonjenom bacaču nije bilo eksploziva“.

Vlast je tada objavila da je u komandi policije „eksplodirao poklon“ koji je general dobio od jednog zvaničnika tokom posete Ukrajini, te da su od ukrajinskih vlasti tražena „relevantna objašnjenja“.

Poljski mediji su medjutim izneli da je general Šimčik pritisnuo obarač napunjenog bacača kojeg očito nije proverio, te je ispaljena granata koja je eksplodirala na podu i uništila kancelariju, lako povredivši generala, a od detonacije je u kancelariji sprat niže pao deo plafona i lakše povredio jednog službenika.

Originalni tekst