Poreska uprava za Insajder: Formirana Jedinica za utvrđivanje porekla imovine, procedura imenovanja rukovodioca i dalje u toku

Stvoreni su svi kadrovski i i ostali uslovi za primenu Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, navodi se u odgovoru Poreske uprave Insajderu. Iz odgovora proizilazi da je za sada u Jedinici angažovana trećina predviđenih službenika. Međutim na pitanje da li je imenovan rukovodilac Jedinice koja će biti zadužena za ovaj posao iz Poreske uprave navode da Vlada Srbije još nije imenovala rukovodioca jer su u toku bezbednosne i ostale provere.

Dugo obećavani Zakon o poreklu imovine donet je konačno u martu prošle godine ali je njegova primena odložena godinu dana kako bi se, prema objašnjenju nadležnih, za to stvorili svi neophodni uslovi.

U odgovoru na pitanja Insajdera da li je počela primena ovog Zakona i da li su za to uopšte stvoreni uslovi, a imajući u vidu da nigde nije objavljeno da je imenovan rukovodilac Jedinice Poreske uprave, koja bi po Zakonu trebalo da se bavi utvrđivanje porekla imovine, iz Poreske uprave navode da su stvoreni svi neophodni uslovi i da je primena počela 12. Marta 2021. godine.

“Stvoreni su svi organizacioni, kadrovski i ostali uslovi za njegovu primenu. Formirana je posebna organizaciona jedinica u okviru Poreske uprave, koja je nadležna za obavljanje poslova u vezi primene ovog zakona. U ovom momentu u Sektoru za utvrđivanje porekla imovine i posebnog poreza je zaposleno 20 poreskih inspektora, koji poseduju sva potrebna znanja, stručnost i spremnost da primene zakon, odnosno sprovode postupak utvrđivanja porekla imovine i prijavljenih prihoda fizičkog lica u cilju utvrđivanja imovine na koju se primenjuje poseban porez”, navodi se u odgovoru Poreske uprave i dodaje da su u pomenutom sektoru predviđena 63 radna mesta.

Rukovodilac čeka bezbednosne i druge provere

Na čelu Jedinice trebalo bi da bude rukovodilac kod, prema Zakonu, imenuje Vlada na predlog ministra finansija. To može biti osoba sa najmanje deset godina radnog iskustva u oblasti poreskog postupka.

U Zakonu se navodi i da će rukovodilac biti postavljen u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno u martu 2020. godine.

Međutim, rukovodilac Jedinice za sada nije imenovan jer su, kako navode u Poreskoj upravi, u toku provere.

“Rukovodilac Sektora za utvrđivanje porekla porekla imovine i posebnog poreza još uvek nije imenovan od strane Vlade Republike Srbije. Imenovanje rukovodioca ove organizacione jedinice zahteva sprovođenje sveobuhvatnih bezbednosnih i ostalih provera pre stupanja na rad, koja su u toku”, navodi se u odgovoru Poreske uprave.

“U toku je analiza i uparivanje podataka”

Inače, sam postupak utvrđivanja porekla imovine sastoji se od prethodnog postupka i postupka kontrole i utvrđivanja posebnog poreza.

Imajući u vidu da je primena Zakona počela u martu, od Poreske uprave tražili smo podatak koliko je do sada eventualno pokrenuto prethodnih postupaka.

U odgovoru navode da su prikupljeni podaci o imovini fizičkih lica od drugih institucija koje, prema Zakonu, u ovom poslu sarađuju sa Poreskom upravom. Podaci su prikupljeni od Ministarstva unutrašnjih poslova, Narodne banke Srbije, Uprave za sprečavanje pranja novca, Agencije za sprečavanje korupcije, Republičkog geodetskog zavoda, Agencije za privredne registre, Centralnog registra hartija od vrednosti.

“U toku je analiza i uparivanje podatka o imovini i prijavljenim prihodima, kojima raspolaže Poreska uprava i onih koji su pribavljeni iz eksternih izvora. Tek kada se taj postupak završi, sva fizička lica kod kojih je razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda veća od 150.000 evra u najviše tri uzastopne godine biće predmet prethodnog postupka”, navodi se u odgovoru Poreske uprave Insajderu.

Inače, donošenje Zakona o utvrđivanju porekla imovine obećavale su sve vlasti prethodne dve decenije. Taj Zakon bi trebalo, bar sudeći po najnovijim obećanjima, trebalo konačno da da odgovor na pitanje koja je to formula koja pojedincima omogućava da žive luksuzno uprkos relativno skromnim primanjima.

Stručnjaci su i pre usvajanja upozoravali da je tada predloženo zakonsko rešenje puno nepreciznosti i da će postojati problem sa primenom.

Pitanja u vezi sa primenom ovog Zakona uputili smo i Ministarstvu pravde još 26. februara ove godine, ali suprotno početnim uveravanjima do danas odgovore nismo dobili.

Izvor: Insajder

Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.insajder.net.

Original Article