IZA uspešnog čoveka stoji uspešna žena. Narodna poslovica koja važi u svim segmentima života, pa i u sportu.Original Article