Poetski trio “U tri reči” se predstavlja ljubiteljima stihova, novim pesničkim nadahnućem; slovensku dušu je prošle godine, u hladnoj švajcarskoj zimi, obukao u emocije koje samo slovenska inspiracija ume da pretače u reči koje znaju da greju. Tatjana Dujovic Pavlović, Božica Boba Nedeljković i Rada Rajić Ristić su se već oprobale u kazivanju stihova u prirodi: kraj reke, jezera, potoka, u šumi…
Iako Tatjana živi u Srbiji, Rada u Italiji, obe su se prošle godine obrele u Švajcarskoj i zajedno sa Božicom Bobom Nedeljković, ujedinjene istom željom, da alpsku hladnoću pretvore u toplinu, odlučile da na društvenim mrežama podele svoje emocije.

– Ovom poetskom minijaturom najupečatljivije je opevan duh i svest jednog naroda. Pridev “slovenski” ima širok opseg značenja, ali i objedinjuje više razgranatih običaja i narodnosti. U kakvom god kontekstu da se upotrebi, označava orodjenost, spajanje i zajednički koren jedne bliske nacije. Pesma “Slovenska duša” najbolje se može razumeti u kontek..Original Article