Poziv programerima aplikacija da učestvuju u kreiranju “Android 13” na njihovom Nokia X20 telefonu

Original Article