Foto promo

Naredna godina postaje nova referentna tačka – godina globalne recesije, a u nju nosimo sve čemu su nas COVID-19 i prethodne godine naučili: da lakše crtamo nova pravila za sadašnji trenutak i da se hrabrije nosimo sa promenama. U kompleksnim sistemima, a posebno poslovnim, najveći izazov je odabrati fokuse i odlučiti čime se u datom trenutku baviti, a šta ostaviti za kasnije. Baš to je odgovor na „What’s Next?“ pitanje svakog biznis lidera, zato izdvajamo oblasti koje zavređuju da budu na listi njihovih fokusa u 2023. godini.

Upravljanje ključnim resursima

Za ključne resurse organizacije, važno je izgraditi otpornost kroz smanjenje izloženosti i alternativnim pristupima tržišnim faktorima – stalna inflacija, nestašice i rastući troškovi nabavke, cena robe i fluktuacija radne snage.

Dugoročne želje Vs Kratkoročni rezultat

Strateške inicijative, ne tako retko, ne uspevaju zbog očekivanja ključnih stakeholdera da vide rezultate već sutra ili „juče“. Izazovna liderska tema, jer moraju upravljati očekivanjima različitih stakeholdera, uveravajući ih da izbor dalekih destinacija, znači da nećemo stići sutra, ali da pratimo gde smo na svakom važnom stajalištu.

Tehnologija kao srce biznisa

Lideri kompanija koji to još nisu osvestili i primenili, moraće prihvatiti realnost da je tehnologija deo očekivanog, a ne izuzetnog poslovanja. Srce svake organizacije, koje nam obezbeđuje da opstanemo, živimo i rastemo.

Povezanost nosećih stubova

Lideri moraju naći način kako da prirodno i intuitivno povežu noseće stubove organizacije – strategija, kultura, brend i liderstvo, i obezbede da je svima jasan, jedinstveni krov kuće – vizija i strateška destinacija.

Struktura je infrastruktura

Vraćanje sa forme na suštinu u upravljanju organizacijom, zahteva od lidera da više ne bira između postojećih struktura, već da hrabro uredi prostor svoje organizacije – procesima, linijama komunikacije, odgovornosti i svakodnevnog života, tako da primarno služe strateškim ciljevima.

Upravljanje talentima je upravljanje ljudima

Globalni izazov, na koji svaki lider mora imati personalizovani odgovor i pristup. Ovaj izazov zahteva da lider pronađe odgovor na pitanja: gde i kako baš ja tražim članove tima, čime ih zadržavam i motivišem, koja su polja i načini da se oni uz mene razvijaju? Odgovori koji dokazuju da se dobar menadžer može smatrati liderom.

Lider budućnosti je Chief of Leadership, Chief Strategist, People & Culture Creator and Ambassador

Da li to znači da lideri budućnosti moraju biti višedimenzionalni? Da. Da li to znači da za lidere budućnosti tehnologija može biti ultimativno sredstvo, a ljudi jedini koji prave razliku? Da. Da li se svaki lider na kraju ove godine mora zapitati kako izgleda njegov autentični liderski i stil upravljanja, kojim može dati najveću vrednost svima? Da, svakako.

U godini pred nama, liderima je potrebna hrabrost da definišu sebe kao lidera, dobar odabir fokusa i doslednost u fokusiranju na odabrane fokuse. Naravno, i njima, kao i svima nama, potrebno je i malo sreće u putovanju koje sledi.

Piše Jelena Uzelac Vasić,

Founder & Chief Change Consultant, What’s Next

Originalni tekst