Novo istraživanje koje je sprovela kompanija Kaspersky na uzorku od 21.000 ispitanika širom sveta, uključujući i 1.000 ispitanika iz Srbije, otkrilo je nove uvide o razmerama zloupotreba i uhođenja u digitalnom svetu.

  • Četvrtina (24%) ispitanika u Srbiji veruje da je istraživanje podataka o osobi sa kojom počinje da izlazi (poput pretrage preko Google pretraživača ili njenih naloga na društvenim mrežama) prihvatljivo. Znatno više (34%) je priznalo da to radi uvek kada počne da se zabavlja sa nekim. Jedan do deset (9%) ispitanika i fizički prati partnere i proverava njihove aktivnosti
  • Malo više od petine ispitanika u Srbiji (21%) iskusilo je neki oblik uhođenja na internetu od osobe sa kojom je počelo da se zabavlja. Ovo je neznatno manji procenat od globalnog proseka (23%)
  • Više od 90% ispitanika u Srbiji je spremno da podeli neke od svojih lozinki koje bi mogle da omoguće pristup informaciji o njihovoj lokaciji

Prema studiji – koja je obuhvatila po 1000 ispitanika u 21 zemlji širom sveta, među kojima i 1000 u Srbiji – korisnici onlajn servisa za upoznavanje ili dejting zainteresovani su da preduzmu korake da se zaštite dok traže ljubav. Uprkos tome što je više od petine ispitanika (21%) u Srbiji izjavilo da je iskusilo neki oblik uhođenja na internetu od osobe sa kojom su tek počeli da se zabavljaju, i ovaj Dan zaljubljenih dočekuju nespremni da osiguraju privatnost informacije o svojoj lokaciji, privatnost ličnih podataka i uz lošu naviku da slobodno dele nepotrebne informacije o sebi.

Vrste zloupotreba tokom dejtinga su različite – više od trećine (38%) ispitanika u Srbiji je priznalo da su trpeli neki oblik nasilja ili zlostavljanja od strane sadašnjeg ili prethodnog partnera; 8% ispitanika je dobilo neželjene imejlove ili poruke a, možda važnije, 7% ispitanih je snimljeno ili fotografisano bez njihovog pristanka. Još 9% je priznalo da je neko pratio njihovu lokaciju, 4% da su njihovi nalozi na društvenim mrežama ili imejl hakovani. Zanimljivo je da je u Srbiji samo 1% ispitanika saznalo da ima neovlašteno instaliran stolkerver (stalkerware) program na svom telefonu, dok je globalno ovaj procenat značajno veći – čak 7% ispitanika.

Ispitanice su češće doživljavale neki oblik nasilja ili zlostavljanja nego ispitanici (42% naspram 36%). Zabrinjavajuće je da je, u globalu, više onih koji trenutno koriste ove servise i nema stalnog partnera iskusilo nasilje ili zlostavljanje u poređenju sa onima koji su u dugoj vezi (48% naspram 37%). Ipak, 34% ispitanika je reklo da ih brine mogućnost da budu uhođeni na mreži, pri čemu je ovaj procenat nešto veći kod žena nego muškaraca  (36% žena je bilo zabrinuto u poređenju sa 31% muškaraca).

Globalno, neki oblik uhođenja na mreži najčešće su potvrdili korisnici iz Južne i Centralne Amerike i Azije – 42% ispitanika u Indiji je prijavilo neki oblik uhođenja na mreži, kao i 38% u Meksiku i 36% u Argentini.

“Internet stvari i povezani svet su zanimljivi koncepti i nude bezbroj mogućnosti. Ipak, sa tim mogućnostima povezanog sveta dolaze i pretnje, a jedna od njih je olakšan pristup podacima koji nas čine osetljivim“, prokomentarisao je Dejvid Em, glavni istraživač bezbednosti u kompaniji Kaspersky. „Iako krivica za ova užasna ponašanja nikada nije na žrtvama uhođenja, na njima je i dalje obaveza da preduzmu korake kako bi sveli rizike na minimum. Mislim da je sjajno što ljudi preduzimaju korake da verifikuju identitet na mreži, ali bih želeo da ohrabrim ljude i da dvaput promisle o informacijama, lozinkama ili podacima koje dele, kao i da razmisle kako bi te informacije mogle da se iskoriste ukoliko su u rukama onih koji nemaju dobre namere, i da postupaju u skladu sa tim.”

Kaspersky je pripremio savete koji mogu pomoći da se očuva bezbednost i tokom onlajn dejtinga, a za više detalja pogledajte naš priručnik o bezbednom dejtingu i savete u vezi sa stolkerver aplikacijama: https://stopstalkerware.org/resources/ 

  • Čuvajte svoje šifre, lozinke, pinove i potrudite se da budu kompleksne i jedinstvene
  • Ukoliko nešto izgleda previše dobro, možda i jeste, ali ako imate sumnji – proverite!
  • Proverite s vremena na vreme postavke vaših uređaja i aplikacija koje vam omogućavaju digitalnu privatnost
  • Razmislite pre nego što podelite neki sadržaj – internet ima dugu memoriju i deljenje prevelike količine informacija vas u nekom trenutku može napraviti ranjivim
  • Napravite “plan bezbednog izlaska” kada odlučite da sa digitalnog pređete na dejting u realnom svetu
  • Razmislite o korišćenju programa za sveobuhvatnu zaštitu sjaberbezbednosti i VPN rešenja kako bi se zaštitili

Kaspersky sarađuje sa stručnjacima i organizacijama u oblasti nasilja u porodici, od onih koji pružaju podršku žrtvama i programima usmerenim na počinioce, do istraživačkih i vladinih agencija, kako bi podelio znanje i pružio podršku kako profesionalcima tako i žrtvama. Kaspersky je jedan od suosnivača Koalicije protiv stolkervera, međunarodne organizacije posvećene suzbijanju stolkervera i borbi protiv nasilja u porodici. Od 2021. godine, Kaspersky je partner u konzorcijumu koji radi na EU projektu DeStalk a koji je sufinansiran od strane Programa “Građani, jednakost prava i vrednosti” Evropske unije. Kaspersky je takođe pokrenuo i održava TinyCheck, besplatnu, bezbednu i jednostavnu alatku za proveru da li je na uređajima instaliran stolkerver program ili aplikacije za praćenje.

Detalji o istraživanju

Arlington Research, je u ime kompanije Kaspersky, sproveo 21,000 onlajn intervju: po 1.000 u svakoj od sledećih zemalja:  Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka, Španija, Srbija, Portugalija, Holandija, Italija, Francuska, Grčka, SAD, Brazil, Argentina, Čile, Peru, Kolumbija, Meksiko, Kina, Singapur, Rusija, Indija i Malezija.

Ispitanici su stariji od 16 godina. Svi su bili ili u dugoj vezi (62%), ili su viđali nekoga (16%) ili trenutno nisu u vezi, ali imaju to iskustvo u prošlosti (21%).

Intervjui su održani od 3. do 17. januara 2024. godine

Post Views: 15

Originalni tekst