Nije tako mali broj onih kojima je novac sredstvo, a ne cilj, ali možemo biti saglasni u jednom: neophodan je. Bez obzira na stil života, afinitete, rashode i ambicije, gotovo svaki čovek na planeti ostvaruje brojne svoje želje i potrebe – upravo pomoću novca.Original Article