POČETAK ovog teksta mogao bi da bude ona čuvena "nije kome je rečeno, nego kome je suđeno". Ali, bilo bi to previše pojednostavljeno u odnosu na život u kome, ponekad, ne znaš "šta nosi dan, šta nosi noć".Original Article