Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić izjavio je danas da je u borbi protiv trgovine ljudima najvažnije blagovremeno prepoznavanje da je reč o trgovini ljudima, bilo u porodici ili u odredjenim društvenim grupama, a zatim i hitna koordinirana reakcija nadležnih organa.Kako je navedeno u saopštenju, zaštitnik gradjana je po sopstvenoj inicijativi na osnovu saznanja iz medija da postoji sumnja na trgovinu ljudima, pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Centra za socijalni rad "Solidarnost" iz Pančeva, Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva unutrašnjih poslova.U postupku kontrole, utvrdio je da pančevački centar za socijalni rad i Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima nisu blagovremeno reagovali čime su stvorili okruženje koje je dovelo do trgovine ljudima."Кada se na vreme ne propozna da je reč o trgovini ljudima traume koje žrtva trpi su izuzetno teške i trajne. Zbog toga je veoma važno ..Original Article