Psi su deo čovekove porodice. Dosta vremena provode sa ljudima, a nekada i gledaju TVOriginal Article