Čim pogledate kako izgleda sin Olgde Odanović i Dragana Petrovića Peleta jasno će vam biti da je njihov, ali mnogi se slažu da gotovo u potpunosti liči na svog poznatog oca.Original Article