Rununska televizija preti da će se povući sa "Evrovizije" nakon što je EBU odgovorio na neregularne obrasce glasanja šest zemalja, među kojima je i Ruminija, a razmatraju i pokretanje tužbeOriginal Article