Punoletni građani Republike Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji, a žele da na predstojećim opštim izborima koji se u Republici Srbiji održavaju 3. aprila 2022. godine glasaju u inostranstvu, svoje biračko pravo mogu ostvariti preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije kome blagovremeno podnesu prijavu radi upisivanja na birački spisak radi glasanja u inostranstvu.

Prijavu za upis u birački spisak u inostranstvu potrebno je podneti bez obzira da li je glasač već glasao u inostranstvu na prethodnim izborima. Glasanje se vrši isključivo ličnim dolaskom u konzulat. Birači svoj identitet dokazuju važećim pasošem ili ličnom kartom Republike Srbije.

Pre podnošeća prijave, potrebno je da na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unosom svog jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) i broja lične karte/pasoša proverite da li ste upisani u Jedinstveni birački spisak R. Srbije.

1. Ukoliko se već nalazite u Jedinstvenom biračkom s..Original Article

(Visited 1 times, 1 visits today)