Svi oni koji su poslednjih godina radili sa njim primećivali su da njegovi problemi sa čitanjem i izgovaranjem teksta postaju sve izraženiji.Original Article