ODRŽANA je Skupština Fudbalskog kluba Partizan. Prisustvovali su joj članovi radnog predsedništva, verifikacione komisije i overač zapisnika.Original Article