LIBERO srpske reprezentacije Sanja Đurđrević napravila je rasistički gest kojim se ismevaju Azijati zbog karakteristične kosookosti.Original Article