Bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica ostaje u prtivoru, nakon što je Krivično veće Višeg suda u Podgorici odbilo žalbu na raniju odluku sudije za istragu.Original Article