NAŠA zemlja, kao punopravna članica Evropske organizacije za nuklearno istrazivanje (CERN), priključila se grupi od samo 6 zemalja članica kojima je Savet organizacije poverio na čuvanje podatke koji nastaju tokom eksperimenata sa elementarnim česticama. Ovi podaci koji su ključni za eksperimente koje fizičari iz celog sveta sprovode u CERN-u će se od naredne godini čuvati u srpskom data centru u Kragujevcu.

ОД НАРЕДНЕ ГОДИНЕ У ДАТА ЦЕНТРУ У КРАГУЈЕВЦУ: Највећи научни експеримент на свету чува податке у Србији

Foto CERN

Ovo je priznanje poverenja u naučnu zajednicu Srbije, ako i u nas IT sektor koji će brinuti o pravilnom skladištenju i upotrebni podataka.

Ovog meseca naša zemlja je potpisala Memorandum orazumevanju sa CERN o saradnji u uvođenju i eksploataciji Globalne LHC računarske mreže (TheWorldwide LHC Computing Grid – LCG), u Državnom data centru Kragujevcu. Ovim memorandumom srpski Data centar iz Kragujevca će postati Tier1 član najvišeg nivoa saradnju unutar globalne LHC računarske mreže.

Memorandum o razumevanju, koji su 9. decembra ove godine potpisali ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija drJelena Begović i šef odeljenja za informacione tehnologije CERN Enrika Porkariu, označava jedinstvenu priliku ipodršku CERN-a da se naša zemlja priključi jednom od najznačajnijih naučnih projekata u svetu, kao i radi formiranja „Tier-1 centra“ u Državnom data centru u Kragujevcu. Ovaj centar bi pružio podršku izvođenju CMS eksperimenta, i bio deo Globalne LHC čija je namena da čuva, obrađuje, prenosi i analizira podatke. Od posebnog značaja je što se u Srbiji otvara Tier-1 vrsta centra koji predstavlja deo fundamentalnog sloja CERN-ove hijerarhijske računarske mreže, sloja koji se sastoji od malog broja centara pozicioniranim u odabranim najnaprednijim zemljama IT tehnologije.

Premijerka Brnabić je prilikom sastanka sa delegacijom CERN istakla “Ovo veliki i značajan momenat, kada je reč o saradnji Vlade Republike Srbije i CERN-a i Srbija želi da postane jedna od vodećih zemalja po pitanju visokih tehnologija, veštačke inteligencije i biomedicine, i ova saradnja predstavlja dobru priliku i referencu za našu zemlju”.

– Potpisivanjem ovog Memoranduma Srbija postaje deo Globalne računarske mreže CERN-a. Naime, u Državnom datacentru u Kragujevcu ćemo uspostaviti čvorište namenjeno za čuvanje, obrađivanje i analizu naučnih podataka sa Velikog hadronskog sudarača (LHC – Large Hadron Collider) u CERN-u. To je ujedno i prilika da se u okviru naučne zajednice u Srbiji razviju i profilišu stručnjaci koji će raditi sa podacima nuklearnih istraživanja i imati mogućnost da sarađuju sa oko 5.500 naučnika iz 240 instituta iz 54 zemlje širom sveta – rekao je ministar Jovanović.

– Državni data centar postaće Tier-1 centar CERN-a i omogući će proširenje kapaciteta u smislu čuvanja obrade i analize podataka koji se generišu tokom eksperimenata u CERN-u. Pored toga što direktno postajemo deo procesa istraživanja, naši IT stručnjaci će dobiti nova znanja vezana za upravljanje jednim ovako kompleksnim informatičkim sistemom i omogući će da dobijemo novu generaciju stručnjaka koji će ovo znanje moći da primene i na druge oblasti nauke – izjavila je ministarka Begović prilikom potpisivanja.

– Potpisivanje ovog Memoranduma je svedočanstvo o viziji Vlade Srbije i srpske naučne zajednice i njihovoj posvećenosti istraživačkom programu CERN-a, i obrnuto. Zadivljeni smo računarskom infrastrukturom koju Srbija pruža na raspolaganje svetskoj LHC računarskoj mreži, a posebno CMS saradnji. Sigurna sam da će ovaj Memorandum još više ojačati dugogodišnju saradnju između CERN-a i Srbije i doprineti ostvarivanju naše zajedničke vizije da postanemo odskočna daska za naučnu zajednicu u Srbiji i širom sveta. CERN nastavlja da bude posvećen zajedničkom razvoju i deljenju znanja sa svojim partnerima ,a sve u cilju daljeg naučnog napretka – rekla je Enrika Porkari, šef IT odeljenja CERN-a.

Republika Srbija je inače postala 23. punopravna zemlja članica CERN-a 24. marta 2019. godine, dok smo bili pridružena članica CERN-a od 15. marta 2012. godine.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Originalni tekst