Grupa organizacija civilnog društva (OCD) ocenila je danas kao poražavajuće da petu godinu za redom sredstva prikupljena kršenjem osnovnih prava žrtava putem primene instituta odlaganja krivičnog gonjenja nisu dodeljena ni jednom projektu koji ima za cilj pružanje pomoći i podrške žrtvama krivičnih dela i besplatne pravne pomoći.Kako se navodi u saopštenju koje je objavio Autonomni ženski centar (AŽC), od 186 projekata koji su izabrani na javnom pozivu za dodelu sredstava po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja u 2022. godini, nijedan nije namenjen pružanju pomoći i podrške žrtvama."Kao i prethodnih godina, manje od pet odsto sredstava će biti dodeljeno projektima udruženja gradjana, dok će preko 4.000.000 evra dobiti državne ustanove u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite za potrebe renoviranja i opremanja, za koje su sredstva trebala biti obezbedjena u budžetu", piše u zajedničkom saopštenju.Oni su ocenili da, iako je 2020. godine usvojena Nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava i svedoka, Vlada Srbije "svojim upornim odbijanjem da omogući veću dostupnost usluga za žrtve, na žalost potvrdjuje da je usvajanje Strategije bilo samo deklarativno, a ne suštinsko opredeljenje države da unapredi položaj žrtava".Istakli su da podaci Ministarstva pravde pokazuju da je u 2020. godini 11 udruženja pružilo skoro istovetan broj usluga besplatne pravne …Original Article