Obavezna vakcinacija protiv korona virusa u Austriji konačno je detaljno obrazložena i regulisana u Saveznom parlamentu.

Vladajuća struktura je u ponedeljak usvojila niz odredbi koje regulišu sve propratne pojave koje tiču se ovog zakona.

Zakon o obaveznoj vakcinaciji

Savezni parlament je 20. januara 2022. usvojio zakon o obaveznoj vakcinaciji protiv korona virusa.

Zakon je na snagu stupio 4. februara, nakon potpisivanja od strane predsednika Austrije.

Za sve osobe starije od 18 godina vakcinacija je obavezna, a zakon se dopunjuje odredbama za razne predviđene situacije.

Kazne koje se kreću u rasponu od 600 do 3600 evra naplaćivaće se od 16. marta tekuće godine.

Što se tiče intervala za vakcinaciju, on izgleda ovako:

Prva doza – dan 0.Druga doza – najkasnije 65 dana nakon prve.Treća doza (booster) – najkasnije 190 dana nakon druge.

Svi koji nemaju navedeni interval vakcinacije moraju da se vakcinišu ponovo, počev od prve pa do poslednje, booster doze.

Ko je oslobođen obave..Original Article

(Visited 1 times, 1 visits today)