ZA razliku od drugih sportova tenis je jedini sport u kome se oslanjate isključivo na sebe. Kada imate loš dan nema trenera koji vas može pogurati.Original Article