ONO što je zanimljivo jesu nova privila uvedena prvi put od ATP-a i to od turnira u Kneževini.Original Article