Nova ekonomija: Savet za borbu protiv korupcije: Netačni navodi Gorana Vesića

10

Danas: Savet: Navodi Vesića nisu tačni
Danas

Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije saopštio je da je u Izveštaju o raspolaganju nepokretnostima Grada Beograda, analizom raspoložive dokumentacije ukazao na nepravilnosti u raspolaganju nepokretnostima Grada Beograda, koje za posledicu imaju izuzetno male prihode za Beograd. Tačno je da […]

Danas: Savet: Navodi Vesića nisu tačni

Povezane vesti (2)
Vaš komentarOriginal Article