Drugo polufinalno vee takmienja „Pesma za Evroviziju“ odrae se veeras, 29. februara, a publici e se predstaviti jo etrnaest kandidata.

Srbija e u subotu izabrati predstavnika na festivalu „Evrovizija“, a pobedie najbolji od 28 kanditata.

U finale koje e se odrati 2. marta otiloje najboljih osam numera koje su predstavljene prve polufinalne veeri, a njima e se pridruiti i one koje e glasovima publike bitiizabraneveeras.

Gledaoci e imati priliku davide nastupe jo 14 uesnika, a u nastavku teksta moete uti pesme koje e se izvesti.

Nadia -Sudari

Hydrogen -Nemogua misija

Iva Lorens -Dom

Zejna -Najbolja

Filip Balo -Duga je no

Nemanja Radoevi -Jutra bez tebe

Yanx -Kolo

Kat Dosa -Tajni zain

Dordi -Luna park

Duan Kurti -Zbog tebe ivim

Teya Dora -Ramonda

Konstrakta -Novo, bolje

Milan Bujakovi -Moje tvoje

Durlanski -Muzika

Skandal! Ana Nikoli izbaena iz roditeljskih grupa nakon svae sa Rastom, pevaica poruila:

sledea vest

Originalni tekst