Kompanija NIS nastavila je realizaciju programa izgradnje solarnih elektrana na svojim objektima, ostvarujući time značajne finansijske i ekološke efekte. Tako je u Pogonu za proizvodnju pijaće vode „Jazak“ izgrađena solarna fotonaponska elektrana ukupne snage 620 kWp koja je puštena u rad u junu ove godine.

U pitanju je prva elektrana veće snage u NIS-u, a ujedno i prva kombinovana elektrana koja se sastoji od tri fotonaponska polja koja su raspoređena na tlu i na krovu fabrike. Vrednost projekta iznosi više od pola miliona evra.

Na ovaj način fabrika „Jazak“ će dobijati električnu energiju na ekološki prihvatljiviji način – iz energije Sunca.

Realizacija projekta izgradnje elektrane u Pogonu „Jazak“ deo je sveobuhvatnog programa koji je NIS započeo pre dve godine izgradnjom solarnih elektrana na objektima maloprodajne mreže
u Srbiji.

U okviru projekta „ozelenjavanja“ benzinskih stanica, NIS je do kraja 2023. godine postavio solarne elektrane na 45 maloprodajnih objekata, čime je obezbeđena prosečna godišnja ušteda u nabavci električne energije od 1.600 MWh tokom radnog veka od 25 godina,
dok je procena da će se postići i značajno smanjenje emisija ugljen dioksida od čak 1.700 tona prosečno na godišnjem nivou.

Električna energija proizvedena uz pomoć solarnih panela u fabrici „Jazak“ će se najvećim delom koristiti za potrebe samog Pogona, uz plasman povremenih viškova električne energije u distributivnu električnu mrežu s obzirom da Pogon ima status kupca-proizvođača.

Ovom investicijom NIS potvrđuje da ostaje dosledan „zelenom pravcu“ u poslovanju čime kompanija jača svoju energetsku efikasnost i čini značajne korake u procesu energetske tranzicije i diverzifikacije biznisa.

Ovakav pristup podrazumeva veća ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, u cilju dostizanja ciljeva u
oblasti zaštite životne sredine i smanjenja ugljeničkog otiska kompanije.

NIS će i u narednom periodu nastaviti sa investicijama u zelenu energiju, vodeći se principima održivog razvoja, pa je tako u narednoj fazi planirana i inastalacija solarnih panela na druge benzinske stanice, ali i strateške objekte kompanije, kao što su Rafinerija nafte Pančevo, zatim poslovni centri Beograd i Novi Sad, kao i skladište nafttnih derivata u Novom Sadu koje je trenutno najveći projekat u ovoj oblasti u kompaniji NIS.

Uz izgrađeni kapacitet od 2 MWp na benzinskim pumpama i u pogonu Jazak, realizacijom ova četiri ugovorena projekta ukupna snaga solarnih elektrana dostići će 10 MWp krajem 2024. godine uz
prosečnu godišnju proizvodnju od 11.500 MWh čime će se postići smanjenje emisija ugljen dioksida za 12.500 tona godišnje.

Diverzifikujući svoje poslovanje, NIS je u oblast energetike iskoračio 2013. godine puštanjem u rad malih elektrana na osam naftnih i gasnih polja ukupne instalisane električne snage 14 MW, a u koje je uloženo oko 20 miliona evra. NIS je u 2022. godini, u saradnji sa partnerima, započeo proizvodnju električne energije u TE-TO Pančevo.

Reč je o prvoj gasnoj elektrani u Srbiji sa kombinovanim gasno-parnim ciklusom, odnosno sa prirodnim gasom kao gorivom i kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije.

U cilju ispunjenja svojih „zelenih“ ciljeva, NIS je od 2009. godine u ekološke projekte i biznis inicijative koje su dale značajne efekte na unapređenje ekološke slike u Srbiji uložio više od 900 miliona evra, od čega je u isklljučivo „ekološke“ inicijative investirano više od 130 miliona evra.

Post Views: 26

Originalni tekst