Nikon sa zadovoljstvom najavljuje objavljivanje dva nova prenosna laserska daljinomera, LASER 50 i LASER 30, koji omogućavaju lako i brzo merenje razdaljine u različitim situacijama.

Čvrstu konstrukciju daljinomera LASER 50 krasi izdržljivo telo izliveno od legure magnezijuma i mogućnost merenja razdaljine do 1820 m. LASER 30 je podjednako robustan, sa mogućnošću merenja do 1460 m. Najpraktičnija funkcija oba modela su četiri režima prikaza rezultata merenja – režim horizontalne razdaljine i ugla, režim stvarne razdaljine i ugla, režim horizontalne razdaljine i visine i režim stvarne razdaljine i visine.

Oba modela krasi lako očitljivi crveni unutrašnji OLED ekran sa funkcijom automatskog podešavanja svetline, koja fino podešava svetlinu ekrana u skladu sa nivoom ambijentalnog osvetljenja. Zahvaljujući funkciji HYPER READ, ovi daljinomeri stabilno i brzo mere razdaljinu bez obzira na udaljenost cilja, a rezultate merenja prikazuje za otprilike 0,3 sekunde. Njihova vodootporna tela i konstrukcija otporna na magljenje pružaju zaštitu od neočekivanog prskanja vode ili nenamernog ispuštanja u vodu, kao i naglih vremenskih promena.

Ključne karakteristike daljinomera LASER 50

 • Opseg merenja: od 9,1 do 1820 m
 • Crveni unutrašnji ekran omogućava lakše posmatranje u svakoj situaciji. Funkcija automatskog podešavanja svetline fino podešava svetlinu ekrana u skladu sa nivoom ambijentalnog osvetljenja
 • Brz i stabilan prikaz izmerene razdaljine bez obzira na udaljenost od cilja – HYPER READ sada rezultate merenja prikazuje za oko 0,3 sekunde
 • Samo jedno ili kontinualno merenje (do 8 sekundi). Ukoliko se udaljenost ne izmeri jednim merenjem, daljinomer automatski produžava merenje do 4 sekunde, sve dok ne bude uspešno. Ukoliko se dugme drži pritisnuto, omogućava se kontinualno merenje do otprilike 8 sekundi
 • Mogućnost izbora jednog od četiri režima prikaza rezultata merenja:

– režim horizontalne razdaljine i ugla

– režim stvarne razdaljine i ugla

– režim horizontalne razdaljine i visine

– režim stvarne razdaljine i visine

 • Sistem za promenu režima prioritetne mete za merenje subjekata koji se međusobno preklapaju:-
 • Režim prve prioritetne mete prikazuje razdaljinu do najbližeg subjekta, što je korisno pri merenju razdaljine do subjekta na pozadini koja ga preklapa
 • Režim udaljene prioritetne mete prikazuje razdaljinu do najudaljenijeg subjekta, što je korisno u šumskim predelima
 • Korak za prikazivanje merenja razdaljine: 0,1 m
 • Kvalitetan monokular sa uvećanjem do 6x i višeslojnim premazom za čiste i jasne slike
 • Veliki okular za lako gledanje (18 mm)
 • Široko vidno polje (7,5 stepeni)
 • Dizajn veće udaljenosti oka od okulara pruža udobno gledanje osobama koje nose naočare
 • Funkcija podešavanja dioptrije
 • Kompaktan i ergonomski dizajn tela
 • Vodootporan (do dubine od 1 metra u trajanju od 10 minuta) i otporan na magljenje, ali nije predviđen za upotrebu pod vodom; ležište baterije je otporno na kišu
 • Velika temperaturna tolerancija od -10 °C do +50 °C

Ključne karakteristike daljinomera LASER 30

 • Opseg merenja: od 7,3 do 1460 m
 • Crveni unutrašnji ekran omogućava lakše posmatranje u svakoj situaciji. Funkcija automatskog podešavanja svetline fino podešava svetlinu ekrana u skladu sa nivoom ambijentalnog osvetljenja
 • Brz i stabilan prikaz izmerene razdaljine bez obzira na udaljenost od cilja – HYPER READ sada rezultate merenja prikazuje za oko 0,3 sekundi
 • Samo jedno ili kontinualno merenje (do 8 sekundi). Ukoliko se udaljenost ne izmeri jednim merenjem, daljinomer automatski produžava merenje do 4 sekunde, sve dok ne bude uspešno. Ukoliko se dugme drži pritisnuto, omogućava se kontinualno merenje do otprilike 8 sekundi
 • Mogućnost izbora jednog od četiri režima prikaza rezultata merenja:

– režim horizontalne razdaljine i ugla

– režim stvarne razdaljine i ugla

– režim horizontalne razdaljine i visine

– režim stvarne razdaljine i visine

 • Sistem za promenu režima prioritetne mete za merenje subjekata koji se međusobno preklapaju:
  – Režim prve prioritetne mete prikazuje razdaljinu do najbližeg subjekta, što je korisno pri merenju razdaljine do subjekta na pozadini koja ga preklapa
 • Režim udaljene prioritetne mete prikazuje razdaljinu do najudaljenijeg subjekta, što je korisno u šumskim predelima
 • Korak za prikazivanje merenja razdaljine: 0,1 m
 • Kvalitetan monokular sa uvećanjem do 6x i višeslojnim premazom za čiste i jasne slike
 • Veliki okular za lako gledanje (18 mm)
 • Široko vidno polje (7,5 stepeni)
 • Dizajn veće udaljenosti oka od okulara pruža udobno gledanje osobama koje nose naočare
 • Funkcija podešavanja dioptrije
 • Kompaktan i ergonomski dizajn tela
 • Vodootporan (do dubine od 1 metra u trajanju od 10 minuta) i otporan na magljenje, ali nije predviđen za upotrebu pod vodom. Ležište baterije je otporno na kišu
 • Velika temperaturna tolerancija od -10 °C do +50 °C

Original Article