SVE me vratilo u dan, u trenutak kada je njen odlazak bio i večni rastanak. Sa mnom i sa našim sinom. Neću da kažem da nas je smrt razdvojila. Ona je još živa. Za našeg Vukašina i za mene. Ona, zaista, spava u nama. Iznad svakog sna.Original Article