Fosilizovani ostaci bezubog, dvonogog dinosaurusa okriveni su u Brazilu, a predstavljaju vrstu koja je živela pre 70-80 miliona godina na ZemljiOriginal Article