Stručnjaci za govor tela kažu da svaki naš pokret, pa tako i pokret glave, može da ima određeno značenje. Ovo je zanimljiv način da na osnovu neverbalnih znakova shvatimo šta neko želi da nam kaže.Original Article

(Visited 1 times, 1 visits today)