U SRBIJI se lako nameštaju utakmice, ali se teško ide pred sudije i sudove! Nažalost, obrnuo se poslednjih godina i u srpskom fudbalu sistem vrednosti, u kojem najbolje plivaju likovi koji su u rđavom društvu čak i kada su sami u nekoj sobi.Original Article