„Ko ovoga kamenja ponese – kajaće se, a ko ne ponese – kajaće se!“ Poznata priča o tamnom vilajetu, kontekstualizovana u brojnim prilikama. Aktuelna i danas, kada se sa bilo kakvom pouzdanošću ne može predvideti dalje „kretanje glavnog toka“ ukupnih međunarodnih odnosa.Original Article

(Visited 1 times, 1 visits today)