NAMEŠTANJE rezultata zbog dobiti na kladionicama jedan je od najvećih problema u fubalu, a nedavni slučaj iz Gane je apsolutni hit na društvenim mržama zbog bizarnosti.Original Article