Koalicija NADA zatražila je danas od nadležnih da hitno preduzmu mere za smanjenje nivoa zagadjenja vazduha, a predložila je mere po modelu Danske.Jedan od lidera koalicije NADA Vojislav Mihailović istakao je u pisanoj izjavi da je prema istraživanjima koncentracija olova u krvi dece u Srbiji u proseku 2,4 mikrograma po decilitru što je medju najvišim vrednostima u Evropi, te da su po zagadjenju olovom gore jedino Moldavija, Bosna i Hercegovina i Albanija.Predložio je mere po modelu Danske, za koju navodi da je svela zagadjenje vazduha na najnižu meru u Evropi."Izmeštanje saobraćaja iz centra gradova uvodjenjem besplatnog javnog prevoza, ali i sistemsko smanjenje korišćenja čvrstog goriva, ali i smanjenje broja individualnih ložišta uglja prvi su koraci koji treba zakonski i stimulativnih merama Vlade da se reše", naveo je Mihailović u saopštenju.On je zatražio da nadležni taj problem tretiraju kao prioritet."Jasno je da je uzrok ovakvog stanja loše upravljanje našim energetskim sistem..Original Article