Danas je Nacionalni dan bez duvana koji se u Srbiji obeležava svake godine 31. januara. Tim povodom je na Međunarodnoj multidisciplinarnoj konferenciji „Challenges of Contemporary Higher Education“ – CCHE 2024, u okviru sesije Medicinskih nauka, upravo je predstavljen rad dr sci med Svetlane Karić sa grupom autora, pod nazivom “Procena uticaja upotrebe duvana na javno zdravlje u Srbiji: trendovi, izazovi i preventivne strategije“.

Konferencija CCHE 2024, zvanično je otvorena u ponedeljak, 29. januara i za osnovni cilj ima da okupi istraživače, akademike i naučnike iz različitih naučnih oblasti i disciplina kako bi podelili svoje jedinstvene perspektive o brojnim izazovima i prilikama u savremenom visokom obrazovanju. Konferencija se održava u hotelu “Putnik” na Kopaoniku, i trajaće do 3. februara, a na svečanom otvaranju svoju zahvalnost na čak 404 pristigla stručna rada iz 18 zemalja plenarne sesije i redovne sesije, zajedno sa 19 studentskih radova, izrazio je dr. Branko Savić, profesor i predsednik Konferencije akademija i visokih obrazovnih institucija Srbije (CAASS).

Rad  istražuje ključnu ulogu pušenja kao glavnog javnozdravstvenog problema u Republici Srbiji, analizirajući njegov uticaj na stope smrtnosti i morbiditeta. Koristeći podatke iz „Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije 2019“ i „Istraživanja stila života stanovništva Srbije 2018“, koje je sproveo Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, istraživanje ističe duvan kao ključni faktor rizika koji doprinosi značajnim zdravstvenim izazovima. Rad ukazuje na rasprostranjenu prirodu pušenja kao zdravstvenog rizika i njegovu učestalost u svetu i kod nas i da evaluira efikasnost trenutnih intervencija i politika.

Na osnovu dostupnih podataka, globalna upotreba duvana opada. Trenutno ima oko 1,25 milijardi odraslih korisnika duvana širom sveta prema podacima Svetske zdravstvene organizacije. Trendovi za 2022. godinu ukazuju na nastavak smanjenja stope upotrebe duvana na svetskom nivou, na otprilike 1 od 5 odraslih koji konzumira duvan u poređenju sa 1 od 3 u 2000. godini.

U Velikoj Britaniji je sve više prepoznato da pružanje odraslim pušačima bezdimnih alternativa koje zadovoljavaju njihovu potrebu za nikotinom može imati značajan uticaj na smanjenje broja pušača. Pomoć odraslim pušačima u prelasku sa tradicionalnih cigareta na bezdimne alternative donosi konkretne dobiti po javno zdravlje. Tokom protekle decenije, podrška od strane javnozdravstvenih institucija i stručnjaka prema novim alternativama kao preferiranom izboru za pušače značajno je porasla, otvarajući put ka promenama koje mogu imati dalekosežne pozitivne posledice na zdravlje populacije.

Nije slučajnost što Švedska ima najnižu stopu pušenja u Evropi, svega 5%. To je delom rezultat dugogodišnje primene alternativnih rešenja za pušenje. Uvođenje ovih alternativa dovelo je do značajnog smanjenja stope pojave karcinoma, uključujući karcinom usne šupljine, nakon što su Šveđani gotovo potpuno prestali sa korišćenjem tradicionalnih cigareta. Za one koji nisu mogli da se oslobode nikotinske zavisnosti, prelazak na manje štetne zamene čest je izbor, što dodatno smanjuje štetne efekte pušenja na njihovo zdravlje. Ovo je još jedan primer kako pravilno usmereno delovanje i pružanje alternativa mogu značajno unaprediti javno zdravlje i smanjiti negativne posledice pušenja.

U idealnom svetu, cilj bi bio da ljudi nikada ne počnu da puše. Međutim, ovakav naivni idealizam ne bi trebalo da bude prepreka ostvarivanju pozitivnih promena. Stoga, elektronske cigarete i druge bezdimne alternative često predstavljaju optimalno, ponekad čak i jedino rešenje za pušače koji žele da se oslobode zavisnosti od tradicionalnih cigareta. Ovo je još jedan korak ka unapređenju javnog zdravlja i smanjenju štetnih efekata pušenja.

Prema nedavnom istraživanju SZO, gotovo tri miliona ljudi u Srbiji se identifikuje kao pušači. Međutim, rastuća popularnost inovativnih metoda konzumiranja nikotina, kao što su vejping i nikotinske vrećice, ukazuje na promene u trendovima kako globalno, tako i u Srbiji.

Slično tome, prema istraživanju Royal College of Physicians-a, vejp proizvodi se smatraju manje štetnim od konvencionalnih cigareta budući da nema sagorevanja duvana. Studija naglašava da je vejping bezbedniji jer proizvodi paru umesto duvanskog dima, čime je eliminisana izloženost katranu, ugljen monoksidu i drugim štetnim supstancama koje su produkt sagorevanja duvana u tradicionalnim cigaretama.

“Na osnovu trenutnih istraživanja i rezultata iz prakse, korišćenje vejpa zaista predstavlja manje štetnu alternativu pušenju tradicionalnih cigareta prema nekoliko kriterijuma. Konzumiranje vejp proizvoda omogućava korisnicima kontrolu količine nikotina koju unose, što je posebno korisno za one koji žele postepeno smanjiti unos nikotina sa željom da potpuno napuste ovu lošu naviku” izjavila je dr sci med Svetlana Karić uz jasan stav da to ni slučajno nije preporuka za mlade ljude, nepušače ili decu.

Post Views: 26

Originalni tekst