Merima je preminula 20. novembra u 69. godiniOriginal Article