EPA-EFE/FEHIM DEMIR

Kancelarija visokog predstavnika (OHR) u Bosni i Hercegovini ima diplomatski status u skladu sa odredbama Aneksa 10. Dejtonskog sporazuma, potpisanim 14. decembra 1995. godine i ne postoje nejasnoće u vezi sa statusom visokog predstavnika Kristijana Šmita i članova njegovog obezeđenja u BiH, saopšteno je Ministarstva spoljnih poslova BiH.

“OHR se verbalnom notom broj 9/VII-21 od 3. avgusta 2021. godine obratilo ovom ministarstvu sa zahtevom za izdavanje identifikacione iskaznice za Kristijana Šmita, te su u istom priložili i kopiju njegovog diplomatskog pasoša sa rokom važenja do 26.01.2025. godine”, stoji u odgovoru iz MSP-a BiH upućenom kabinetu srpskog člana Predsedništva BiH Željke Cvijanović.

Iz njenog kabineta zatražili su da im se odgovori o statusu Šmita i pripadnicima njegovog obezbeđenja u BiH.

Dodaje se da Član 7. Pravilnika o uslovima i načinu izdavanja posebnih identifikacionih dokumenata po osnovu službovanja u diplomatskim i konzularnim predstavništvima i predstavništvima međunarodnih organizacija u BiH navodi da se identifikacijska iskaznica tipa MO izdaje strancu, šefu, zameniku i osoblju organizacija UN-a i specijalizovanih ustanova UN-a, kao i drugih međunarodnih organizacija u BiH, kojima je međunarodnim ugovorima koji obavezuju BiH dat imunitet diplomatskog agenta i članovima njihovih porodica bez obzira na vrstu pasoša.

“Kristijanu Šmitu je u skladu sa verbalnom notom OHR-a izdata identifikaciona iskaznica tipa MO sa rokom važenja do 26. januara 2025. godine”, ističe se u odgovoru.

Prema istom Pravilniku, identifikacijska iskaznica važi kao dozvola privremenog boravka stranca u BiH i izdaje se sa rokom važenja od četiri godine, odnosno do datuma važenja pasoša ukoliko je rok isticanja pasoša kraći.

Istaknuto je da je osoblju OHR-a takođe izdata identifikaciona iskaznica tipa MO, koja važi kao dozvola privremenog boravka stranca u Bosni i Hercegovini.

“U skladu sa navedenim ne postoje nejasnoće u vezi sa statusom Kristijana Šmita, visokog predstavnika za BiH i članova njegovog obezbeđenja. Šmit i ostalo osoblje OHR-a uživaju status diplomatskog agenta u skladu sa odredbama Aneksa 10. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i u skladu sa odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961 godine”, navedeno je u odgovoru MSP-a Kabinetu Željke Cvijanović.

Originalni tekst