KOMPANIJA koja je kupila njegovu traku iznela početnu cenu od milion dinaraOriginal Article