LJubav psa prema čoveku je bezuslovna i pokazuju je na njima svojstven način.Original Article