Rohonc Codex je knjiga koja je obavijena misterijom i još nije prevedna,nezna se na kom je jeziku napisana i gde je napisana. Otkrivena je u Mađarskoj tokom 19.veka. Knjiga se sastoji od skoro 200 simbola, 448 strana i 87 ilustracija koje prikazuju detalje ratova, simole hrišćanstva,islama pa čak i znake poput svastikeOriginal Article