"VEČITI" su prošlu godinu završili u "debelim" poslovnim minusima, razlog je i pandemija, zbog koje su drastično smanjeni prilivi novca.Original Article