Foto: Igor Pavićević

Ministarstvo prosvete uputilo je svim osnovnim i srednjim školama Smernice za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u školskoj 2023/2024. godini sa posebnim naglaskom na unapređivanje vaspitnog rada sa učenicima, uzimajući u obzir posledice majskih tragedija, a kako bi se obezbedio kontinuitet u obrazovno-vaspitnom radu i dostizanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja, piše N1.

Osnovni cilj obrazovno-vaspitnog rada u školskoj 2023/2024 predstavlja razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti kod učenika i unapređivanje odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju, saradnji i solidarnosti uz uvažavanje različitosti, zbog čega su Smernicama predviđene sledeće aktivnosti:

• Prvi nastavni dan organizovati kroz razgovor sa učenicima kako bi se upoznali sa planom rada, kao i pokrenuti zajedničke razgovore sa svim akterima školskog života, u cilju pravljenja obrazovne strategije kojom se odnosi u školi zasnivaju na poštovanju, uvažavanju, saradnji i solidarnosti.

• Tokom prve nastavne nedelje (od 4. do 8.septembra) organizuje se tematska nastava, sa radionicama i drugim aktivnostima usmerenim ka negovanju empatije, vrednostima međusobnog poštovanja, saradnje i solidarnosti, uz uvažavanje različitosti.

• U drugoj nastavnoj nedelji (od 11. do 15. septembra) nastavnici sprovode inicijalno procenjivanje u okviru pojedinačnih predmeta, programa nastave i učenja i vrše dalje planiranje obrazovno-vaspitnog rada u skladu sa rezultatima inicijalnog procenjivanja.

• Škole su u obavezi da godišnjim planom rada predvide samovrednovanje rada škole u oblastima kvaliteta – Podrška učenicima i Etos ( opšta atmosfera u školi – tolerancija, osećaj zajedništva, dobri međuljudski odnosi, osećaj bezbednosti, briga o učenicima, partnerstvo sa roditeljima, dobra komunikacija i slično). Samovrednovanje će realizovati u prvom polugodištu kako bi sprovođenje akcionog plana unapređivanja Podrške učenicima i Etosa realizovali početkom i tokom drugog polugodišta.

• Tokom septembra sprovešće se i procena adaptacije za učenike petog razreda osnovne i prvog razreda srednje škole na novu sredinu i planiraće se mere podrške sa nastavnicima i učenicima.

• Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja je u skladu sa ciljevima obrazovno-vaspitnog rada u školskoj 2023/2024 godini, kreirao novu slobodnu nastavnu aktivnost za učenike od petog do osmog razreda osnovne škole- Vrline i vrednosti kao životni kompas.

• U srednjim školama posebna pažnja usmeriće se na izborne programe kojima će se podržati razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti.

Do kraja prvog polugodišta, škole će zajedno sa učenicima i roditeljima kreirati identitet (moto) škole tako što će definisati zajedničke vrednosti, očekivana ponašanja i ishode ponašanja u okviru škole i društva u celini, koje su u skladu sa utvrđenim identitetom, navodi se u smernicama.

Takođe, tokom školske godine propagiraće se i ohrabrivati ponašanja učenika, nastavnika i roditelja u skladu sa definisanim identitetom škole, a on će se kontinuirano obogaćivati i promovisati kako u nastavi tako i izvan škole.

Sastavni deo Smernica čine i pripremljeni materijali za osnaživanje škola u različitim domenima vaspitnog rada kao i modeli priprema za realizaciju tematskih dana. Tokom cele školske godine, u realizaciji svih nastavnih, vannanstavnih i ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada važno je dostizanje međupredmetnih kompetencija, odgovarajućih ishoda obrazovanja i standarda kvalifikacija kod svih učenika kako bi njihovo obrazovanje ispunilo obrazovnu i vaspitnu funkciju neophodnu za uključivanje u savremeno društvo i svet rada kao i nastavak školovanja.

Kompletan tekst Smernica za organizaciju i realizaciju obrazovno – vaspitnog rada u školskoj 2023/2024.godini za osnovne i srednje škole pogledajte OVDE.

Originalni tekst