MINISTRI su razgovarali i o uspesima srpskih i bugarskih olimpijaca i paraolimpijaca, ali i o samoj organizaciji Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u vremenima izazovaOriginal Article