SVE masovniji prodori korone dodatno komplikuju inače složenu situaciju u evropskim klupskim takmičenjima.Original Article