NBA liga će postati prva američka profesionalna sportska organizacija koja će pokrenuti masovnu vakcinaciju igrača i osoblja klubova protiv koronavirusa.Original Article